Teknoloji

MUTLULUK İNŞA EDEREK MUTLU OLURUZ

Deprem Mühendisliği

 

Yapıda Bilim ve İleri Teknoloji

1903 yılından günümüze, ülkemizde hasara yol açan 130’un üzerinde deprem oldu. Bu depremler sonucunda 110 bin insanımızı kaybettik.

Ülkemizde fiziki sermaye yatırımlarının toplam 600 milyar dolar mertebesinde olduğu ve toplam ulusal zenginliğimizin 3 trilyon doları aştığı öngörülmektedir. Ancak, bu maddi varlığımızın %90’ının çok ciddi deprem riski altında kullanıldığı hatırlanmalıdır. Son 100 yıl içinde depremlerde, ortalama her yıl milli gelirin %1’ini kaybettik. Örnek olarak, 1999 Doğu Marmara (Mw=7.6) ve Düzce (Mw=7.1) depremlerinde milli gelirimizin %10-15’ini sadece 40 saniye içinde kaybettik. Daha açık bir deyişle, eğer bu depremleri çağdaş ülkelerdeki hasarlar boyutunda atlatabilseydik, ülkemiz bugünkü varlıklarının iki katından fazlasına sahip olabilecekti.

İstanbul ve yakın çevresi, Marmara Denizi’ndeki aktif fay sistemlerinin tehdidi altındadır. Bölgede 20. yüzyılda, anılan sistemden kaynaklı, büyüklüğü 7’den yüksek 8 adet deprem olmuştur. 100 yıllık son dönemde Marmara Denizi fayları "sismik suskunluk" içindedir. Diğer taraftan, küresel ölçekte bakıldığında, depremi bekleyen birçok büyük şehir vardır. Bu kentler arasında, depreme en hazırlıksız kentin İstanbul olduğu biliniyor. Bugün başta İstanbul olmak üzere, kent konut stokumuzun deprem güvenliğinden büyük ölçüde yoksun olduğu endişesi yaygın bir kanıdır ve yapılan tüm araştırmalar bu kanıyı doğrularken, durumun taşıdığı yaşamsal önem artık ön kestirimlerin çok ötesine ulaşmaktadır.
 


Türkiye’nin sürekli ve istenen düzeyde kalkınması için, kesinlikle, başta deprem riski olmak üzere tüm doğal afetlerin risklerinden arınması gereklidir. Bunun gerçekleşmesi bakımından devlet kurumlarına ve özel inşaat firmalarına çok ciddi görevler düşmektedir. Bu duyarlılık ve sorumluluk ile hareket eden Yapı Merkezi, kurulduğu günden bugüne, deprem mühendisliği konularında birçok çalışma üretti. Bunlar aşağıda özetlenmiştir:

 

 

 

 

İLETİŞİM

Yapı Merkezi Genel Merkez
Burhaniye Mh. Hacı Reşit Paşa Sokak No:4 Üsküdar 34676 İstanbul Türkiye

T: +90 216 321 90 00
F: +90 216 321 90 13

E: yminfo@ym.com.tr
İK: insan.kaynaklari@ym.com.tr
© 2018 Yapı Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.