Teknoloji

MUTLULUK İNŞA EDEREK MUTLU OLURUZ

Tasarım

 

Verimli Fikirlerin İyi Uygulanması Güzeli Doğurur

Yapı Merkezi, yola çıktığı ilk andan bugüne kadar yürüttüğü tüm projelerde kendini, entegre ve bütünsel tasarım çözümleri sunmaya adamıştır. Dahili Tasarım Departmanı'na sahip, Türkiye ve yurtdışındaki ender yüklenicilerden biridir.

Bu departmanın halen aynı yönde çalışmalarını sürdürmeye devam eden, çoğunlukla ihale aşamasında kavramsal tasarım projelerinin üretimini üstlenen, sözleşmenin satın alma ve başvuru aşamasındaki tasarım hizmetlerini sağlayan proje yönetim ekiplerini destekleyen bir çekirdek ekibi vardır.

Tasarım Departmanı ayrıca Yapı Merkezi’nin kapsamlı ve emsal teşkil eden özellikle çok yüksek mukavemetli beton, ileri beton teknolojileri, deprem mühendisliği, jeoteknik mühendisliği ve tünel teknolojileri alanlarında çalışmalar yürüten Ar-Ge Departmanı ile yakın işbirliği içerisindedir. Dolayısıyla, Yapı Merkezi’nin üstlendiği her işte "tasarıma değer katmak" adına, sahip olduğu teknik bilgi birikimini ve Yapı Modelleme Teknolojisi (BIM) gibi bilgi teknolojilerini geliştirmeye devam etmektedir.

BIM yapı tasarımı, inşaat ve yönetimine uygulanan yenilikçi bir yaklaşımdır. BIM bir yandan etkenliği, kaliteyi, programlamayı, maliyet kontrolü ve risk analizi konularını geliştirirken öte yandan proje paydaşları arasında da iletişimi güçlendirir.

YAPI MERKEZİ TASARIM FELSEFESİ

Dünyada var olan tüm değerler bir evrim süreci içerisinde oluşmuştur ve oluşmaya devam etmektedir.

Sorumluluğumuz, ait olduğumuz topluluğu gelişmeye ve evrime açık tutarak sürekli gelişmeyi sağlayacak eylemler yapmaktır. Bugün, insanlık; sermaye ve mal üretme aşamasından, bilim yaparak daha hızlı bilgi biriktirme ve işlemeye yönelmiştir. Bu süreç, yaşadığımız evrenin ekolojisi ile çatışmayı bırakıp, onunla uyumlanmayı gerektirir. Doğa kanunları ile bu uyumlanma, uygarlık demektir.

Doğa kanunları ile uyumsuzluk durumunda ise, yapının dış kabuğu, doğal güçleri tecrit ederek yapının iç mekanlarını dış etkenlere karşı tamamen yalıtmakta, bu mekanlardaki konfor ise enerji tüketimi yoğun olan mekanik sistemler ile sağlanmak zorunda kalmaktadır. Bu çözümler yapay ve pahalıdır.

Yapı Merkezi bu yaklaşım yerine, başka bir strateji kullanıyor. Yapı sistemi ve kabuğu, doğal etkenlere karşı koyan değil, onları süzerek, yönlendirerek ve yansıtarak yapının işlevine ve kullanıcıların yaşam kalitesine uygun elemanlar olarak düşünülmelidir. Bu çözümler, sürdürülebilir olmanın yanı sıra doğal, ekonomik ve estetiktir.

BELGELER

Belge 1

İLETİŞİM

Yapı Merkezi Genel Merkez
Burhaniye Mh. Hacı Reşit Paşa Sokak No:4 Üsküdar 34676 İstanbul Türkiye

T: +90 216 321 90 00
F: +90 216 321 90 13

E: yminfo@ym.com.tr
İK: insan.kaynaklari@ym.com.tr
© 2018 Yapı Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.